Het LeerWerkBedrijf is een onderdeel van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg, circuit Herstel, en biedt verschillende activiteiten aan die gericht zijn op o.a. het herstellen van dagritme, werkstructuur, sociale contacten, participatie en zelfredzaamheid.

Het LeerWerkBedrijf helpt bij:

  • het vinden van passende dagbesteding
  • het vinden van passend werk (intern bij het LWB, extern bij een werkgever, of als vrijwillliger)
  • het zo goed mogelijk uitvoeren van dagbesteding en werk (intern/extern)
  • het opbouwen en versterken van contacten met mensen (sociale netwerken)
  • het vergroten van kennis en kunde door opleiding

Het LeerWerkBedrijf helpt cliënten (tussen 18 en 65 jaar) een nieuwe rol in de maatschappij te vinden. Als cliënt word je je bewust van je eigen talenten èn beperkingen. Men leert het stuur weer in eigen handen te nemen en inhoud te geven aan het dagelijks bestaan.

We begeleiden clïënten volgens de richtlijnen van SRH. Deze afkorting staat voor Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Dit is een professionele manier van werken naar doelen die belangrijk zijn voor mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek.

 


    erkendleerbedrijf2014


DISCLAIMER