Ondersteuning Maatschappelijke Deelname

Bij ondersteuning maatschappelijke deelname, is het doel expliciet het bevorderen, het behouden of het compenseren van de maatschappelijke participatie van de cliënt.

De nadruk ligt op het bieden van ondersteuning die de cliënt in staat stelt om mensen te ontmoeten, contacten te onderhouden en deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

De ondersteuning die hierbinnen geboden wordt, omvat bijvoorbeeld:

  • het oefenen en trainen van sociale vaardigheden:
    • trainen sociale vaardigheden
    • oefenen op een werkplek of tijdens activiteiten
  • deelname aan activiteiten
  • het leren van werknemersvaardigheden
  • het vinden van en toeleiden naar vrijwilligerswerk
  • (toeleiding naar) werk

    erkendleerbedrijf2014


DISCLAIMER