Verwijzer

Binnen de WMO wordt gesproken over algemene voorzieningen, collectieve voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.

Dagbesteding GGZ valt onder maatwerkvoorzieningen. Hieronder verstaat men 'een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen woningaanpassingen en andere maatregelen' (uit Strategisch Inkoopdocument - Regio Twente, 2014).

Uitgangspunten binnen maatwerkvoorzieningen zijn 'zelfredzaamheid' en 'participeren'.

De volgende maatwerkvoorzieningen worden onderscheiden:

  • Ondersteuning in zelfstandig leven
  • Ondersteuning maatschappelijke deelname

    erkendleerbedrijf2014


DISCLAIMER