Het LeerWerkBedrijf is een onderdeel van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg, circuit Herstel, en biedt verschillende activiteiten aan die gericht zijn op o.a. het herstellen van dagritme, werkstructuur, sociale contacten, participatie en zelfredzaamheid.

Wij hebben een uitgebreid aanbod op het gebied van ontmoeten, leren, werken en (re)creëren. Samen met u wordt gekeken wat het beste bij uw doelen past, rekening houdend met uw talenten en uw beperkingen.

Dit kan in de vorm van dagbesteding, individuele begeleiding en trajectbegeleiding.

Lees meer...

Binnen de WMO wordt gesproken over algemene voorzieningen, collectieve voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Dagbesteding GGZ valt onder maatwerkvoorzieningen. Hieronder verstaat men 'een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen woningaanpassingen en andere maatregelen' (uit Strategisch Inkoopdocument - Regio Twente, 2014). Uitgangspunten binnen maatwerkvoorzieningen zijn 'zelfredzaamheid' en 'participeren'. De volgende maatwerkvoorzieningen worden onderscheiden:

Lees meer...