Binnen de WMO wordt gesproken over algemene voorzieningen, collectieve voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Dagbesteding GGZ valt onder maatwerkvoorzieningen. Hieronder verstaat men 'een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen woningaanpassingen en andere maatregelen' (uit Strategisch Inkoopdocument - Regio Twente, 2014). Uitgangspunten binnen maatwerkvoorzieningen zijn 'zelfredzaamheid' en 'participeren'. De volgende maatwerkvoorzieningen worden onderscheiden:

Ondersteuning Zelfstandig Leven in het kader van de WMO regeling, is bedoeld voor mensen die in staat zijn om zelfstandig te wonen, maar toch aantoonbare problemen ondervinden in het dagelijks leven door bijvoorbeeld een handicap of beperking. Ook kan het zijn dat begeleiding nodig is wegens probleemgedrag, of door problemen in het denken, concentreren en waarnemen. Daarnaast is deze individuele begeleiding een één-op-één-ondersteuning , die een uitstekend vervolg kan zijn op behandeling.

Bij ondersteuning maatschappelijke deelname, is het doel expliciet het bevorderen, het behouden of het compenseren van de maatschappelijke participatie van de cliënt.